http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice
 
http://www.vodarenska.cz/divize-boskovice/informace-predavane-provozovatelem-vak-dle-36-zakona-c-274

Kontakt

Obec Crhov Crhov 42
679 74
okres Blansko
tel. obec: 516 463 422
starostka: 725 111 502
ou.crhov@seznam.cz